Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bedrijfsleven en vergrijzing : aanzetten voor een leeftijdbewust personeelsbeleid

Author: Kerkhoff, W.H.C. · Kruidenier, H.J.
Type:book
Date:1991
Publisher: Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA)
Place: Amsterdam
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
series:
Forumreeks
Identifier: 161904
ISBN: 90-6365-047-7
Keywords: Workplace · Arbeidsongeschiktheid · Nederland · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing · Vervroegde uittreding · VUT · Preventie · Stress · Geestelijke overbelasting · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid

Abstract

Dit boek wil een aanzet geven tot diskussie over de stelling, dat het arbeidspotentieel van ouderen langzamerhand onmisbaar wordt. Deze voorspelling kan gedaan worden op grond van het feit, dat de Nederlandse bevolking ontgroent en vergrijst. Een groot aantal deskundigen op het gebied van oudere werknemers heeft zijn licht laten schijnen over de navolgende thema's: de Nederlandse situatie in een internationaal kader, actuele statistieken, positieve actie, voortijdige uittreding - VUT, arbeid als kapitaalgoed, (her)plaatsing van oudere werknemers, preventie van voortijdige uittreding, instrumenten om de toenemende druk, die oudere werknemers ervaren, te lijf te gaan, en tot slot komen aan bod een recent onderzoek naar reacties van bedrijven op vergrijzing en een instrument waarmee verouderingsprocessen periodiek in kaart gebracht kunnen worden.