Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kostenonderzoek waterkracht SDE+ 2018

Attachments

Author: Beurskens, L.W.M. · Groen, B. in `.
Type:report
Date:2017
Publisher: ECN
Place: Petten
Institution: Energieonderzoek Centrum Nederland
Source:, 4 p
Identifier: 822292
Report number: ECN-N--17-013

Abstract

Deze notitie is onderdeel van een reeks notities met kostenbevindingen. De kostenbevindingen kunnen gebruikt worden om met stakeholders in gesprek te gaan over de kosten van hernieuwbare-energie-installaties. Enkele maanden na deze kostenbevindingen wordt een rapport geschreven met een conceptadvies basisbedragen SDE+ 2018, waarna ook een eindadvies basisbedragen SDE+ 2018 geschreven wordt. Deze notitie heeft betrekking op waterkracht. De regelnummering is weergegeven in de notitie om de reacties te kunnen verwerken.