Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Bepaling van scheurgroei-parameters van asfalt mixen en de relatie met de microstructuur en de relevantie met betrekking tot reproduceerbaarheid en herhaalbaarheid

Publication files not online:

Author: Dillingh, E.C.
Type:article
Date:2012
Place: Eindhoven
Identifier: 518300
Keywords: Chemistry · Built Environment · Mechatronics, Mechanics & Materials · MIP - Materials for Integrated Products · TS - Technical Sciences

Abstract

In dit overzichtsartikel zal worden gekeken naar de wijze waarop de scheurgroeiparameters worden bepaald in een half-cirkel buigproef (ook wel Semi Circular Bending of SCB genoemd). De beschouwde test is de dynamische variant (NEN-EN-12697-44:2010) [1] van deze test die op dit moment nog in ontwikkeling is. De procedure ter beoordeling van asfalt mixen zal worden toegelicht. Eén van de belangrijkste zorgen bij toepassen van de voorgestelde SCB proef is of deze test daadwerkelijk het onderscheid kan maken tussen een goede en een slechte kwaliteit asfalt mix. Tevens zal deze test voldoende robuust, reproduceerbaar en herhaalbaar moeten zijn en daadwerkelijk een kwaliteit/prestatie-indicator voor een daadwerkelijke asfalt deklaag. Scheurgroei in asfalt deklagen is niet zo triviaal als wordt gezien in meer homogene materialen. Asfalt is een granulair materiaal van stenen en vulstoffen bij elkaar gehouden door bitumen en dat maakt dat scheurgroei niet langer alleen een functie is van de belasting, de breuktaaiheid en de geometrie van de scheurtip. De breuktaaiheid is een complexe verzameling van breuktaaiheden van de samenstellende fasen (i.e. het granulaire materiaal en het bitumen), delaminatie energieën van interfaces en de morfologie van de microstructuur. Desondanks wordt in veel gevallen nog teruggegrepen op de basisprincipes van de lineaire elastische breukmechanica (LEFM). De daadwerkelijke micro-mechanische processen zullen worden bekeken, evenals de beperkingen en alternatieven voor LEFM zullen worden gepresenteerd om tot meer betrouwbare resultaten in de voorgestelde gestandaardiseerde SCB-procedure.