Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Planten op werk zorgen voor positief gevoel en hogere produktiviteit: natuurlijke situatie leidt tot minder gespannenheid

Author: Klein Hesselink, J. · Hopstaken, L.
Type:article
Date:1995
Source:Maandblad voor Arbeidsomstandigheden, 9, 71, 437-438
Identifier: 136468
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit · Psychische arbeidsbelasting · Planten · Arbeidsmilieu · Arbeid beinvloedende factoren · Welzijn · Gezondheid

Abstract

Het is bekend dat de natuur veel mogelijkheden tot lichamelijk en geestelijk herstel in zich bergt. De vraag is daarom in welke mate de werkplek aan de hand van natuurlijke elementen verbeterd kan worden. Met name de inrichting van de werkplek lijkt gemakkelijk aan te passen door het plaatsen van planten. Als het inderdaad zo is dat werknemers daardoor een betere conditie krijgen en beter gaan presteren omdat zij zich op het werk meer thuis voelen, kan men zich afvragen of deze mogelijkheden niet vaker door bedrijven en instellingen benut kunnen worden. Om deze gedachte verder uit te werken bereiden medewerkers van het NIA in opdracht van het Produktschap voor Siergewassen een onderzoek voor, met als doel de effecten van planten op het werk vast te stellen. Dit artikel beschrijft enige onderzoeksresultaten uit de literatuur naar herstelmogelijkheden door de natuur. Tevens worden voorbeelden gegeven, die gerelateerd zijn aan arbeidssituaties.