Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Slaapverstoring door impulsgeluid in havengebieden en winkelcentra

Author: Vos, J. · Houben, M.M.J.
Type:article
Date:2011
Source:Congres geluid, trillingen en luchtkwaliteit Nieuwegein
Identifier: 477370
Keywords: Acoustics and Audiology · Sleep · Impulse noise · Awakening · Dose response · Healthy for Life · Healthy Living · Human · PCS - Perceptual and Cognitive Systems · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Onderzoek in het kader van het PIEK project opgedragen odor het ministerie van VROM naar effecten v an laden en lossen bij winkelcentra en havens.