Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De verloskundige indicatie lijst: wat is normaal?

Author: Amelink-Verburg, M.P. · Buitendijk, S.E.
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 11, 35, 14-23
Identifier: 538542
Keywords: Health

Abstract

Het verloskundig systeem in een land bepaalt welke professionals een vrouw tijdens haar zwangerschap en bevalling zullen begeleiden. Daarbij kent ieder land een meer of minder gespecificeerde rolverdeling tussen deze professionals met ieder hun eigen verantwoordelijkheden in de zorgverlening. In dit opzicht bestaan er wereldwijd grote verschillen. Er blijkt echter een constante factor te zijn in alle verlos- kundige systemen: de rol van de vroedvrouw of verlos- kundige bij het begeleiden van de normale zwanger- schap en baring. Volgens de ‘Definition of the Midwife’, geformuleerd door de International Confederation of Midwives (ICM) in 2005, omvat de zorg door verloskun- digen ‘preventieve maatregelen, het bevorderen van de normale baring en het onderkennen van complicaties’. De Wereld Gezondheids Organisatie noemt ‘de bekwaam- heid in het begeleiden van de normale zwangerschap en baring de kerncompetentie van verloskundigen’. Wereldwijd wordt de verloskundige gezien als ‘een zorg- verlener die de vrouw centraal stelt’, die het als haar taak ziet om vrouwen ‘gezond de normale stadia van hun reproductieve leven te laten doorlopen’ en die een laag-technologisch instrument wil zijn door haar aanwezigheid’.