Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Komplexná Obnova Zameraná na Spoločnosť – Projekt 7RP- COBACORE na FŠI ŽU

Author: Ristvej, J · Neef, R.M. · Walle, B. van de
Type:article
Date:2013
Source:18. medzinárodná vedecká konferencia - Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, 5-6 jún 2013, ŽU, Žilina, Slovenska, 509-516
Identifier: 478470
Keywords: Safety · Obnova · Hodnotenie potrieb · Spolupráca · Zapojenie komunity · Disaster Recovery · Community Building · Collaboration · Community Involvement · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Organisation · NO - Networked Organisations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Obnova po krízovom jave v mestskom prostredí je zložitý proces a to najmä vzhľadom na vysokú hustotu obyvateľstva a prítomnosť mnohých spoločenským a infraštruktúrnych závislostí. Mestské oblasti sú náchylné k ťažkým stratám sebestačnosti v prípade krízového javu väčšieho rozsahu, mimoriadnej udalosti. Obnova v takomto prostredí je náročná úloha a vyžaduje si vysokú mieru spoločenského úsilia a rozsiahle znalosti o prostredí. Až príliš často tieto požiadavky nie sú splnené. Toto vedie k dlhodobým zmenám v súvislosti s obnovou a najmä s potrebami dotknutých komunít. Ide najmä o chybne usporiadané organizačné štruktúry medzi zúčastnenými stranami, ktoré existujú medzi jednotlivými úrovňami riadenia a medzi fázami v rámci cyklu krízového riadenia a najmä v rámci procesu obnovy. V rámci projektu COBACORE predstavíme dve inovatívne cesty na odstránenie týchto nedostatkov. Projekt COBACORE bude skúmať tieto možnosti, vytvorí platformu vo forme informačného systému pre spoluprácu na efektívnu a najmä komplexnú fázu obnovy. [COBACORE is a set of interconnected modules and mechanisms that maintain three state models: the community model, the context model, and the needs model. The information contained in these models are accessible for users through a collaborative workspace, customized to suit their needs and preferences. The models are built up post-crisis through collected data from the affected area, through collaborative manual completion and maintenance, and through use of existing information sources, and based upon generic frames that are developed in advance for different scenarios. Various supporting functions monitor and manage the models, and respond to demands from users.]