Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Belastbaarheid onderzoek voor gemeenten: wwb'ers die vanwege gezondheidsklachten niet reïntegreren

Author: Vos, E. de · Boer, W. de
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Maandblad reïntegratie, 7/8, 9, 19-21
Identifier: 538170
Keywords: Beroepsrehabilitatie · Arbeidsparticipatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven