Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Veiligheidskaart veilige toepassing cobots op de werkvloer [safety chart on the safe use of collaborative robots (cobots) in the workplace

Author: Jansen, A. · Beek, D. van der · Cremers, A. · Neerincx, M. · Middelaar, J. van
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 839802
Keywords: Workplace · Safety · Workplace · Risks · Cobots · Werkvloer · Veiligheid · Risico's · Arbeidsomstandigheden · Mens-robot systemen · Work and Employment · Healthy Living

Abstract

De werkgever zorgt voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden aspecten. Heeft u het functioneren van uw cobots en het daaraan verbonden risico voor uw medewerkers op hun werkplek volledig onder controle? Als gevolg van technologische ontwikkelingen op het gebied van leren met behulp van AI zullen organisaties op het gebied van robotisering grote stappen kunnen zetten in termen van efficiëntie. Er zullen hierdoor meer cobots op de werkvloer verschijnen. Daarbij zullen (op termijn) de primaire fysieke barrières, die mens en machine scheiden, op collaboratieve mens-robot systemen niet meer van toepassing zijn. Gezien de snelle technologische ontwikkelingen en mogelijkheden moeten bedrijven en organisaties echter blijven anticiperen en meegroeien om eventuele incidenten tussen robots en mensen voor te zijn. Het ontwerp voor de toepassing van de cobot in de gedeelde werkomgeving zal inherent veilig moeten zijn. De cobot functioneert namelijk in een zogenaamd cobot-mens–omgeving-systeem. In dit systeem werken cobot en mens als team samen in een gedeelde werkomgeving, met elk hun eigen taken en verantwoordlijkheden, die onderlinge afstemming en communicatie vergen. In een recent rapport heeft TNO samen met het ministere van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek gedaan naar risicobeheersfactoren voor arbeidsveiligheid in samenwerking met de Automated Guided Vehicles (AGV’s), die een basis voor de risico’s en risicobeheersmaatregelen voor veilige mens-cobot-omgeving interactie vormen. Deze kenniskaart is een praktisch hulpmiddel voor ondernemers, werkgevers en werknemers hoe een werkplek veilig en gezond kan worden ingericht bij gebruik van cobots op de werkvloer.