Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wie heeft de regie in de SUWI-keten?

Author: Fermin, B. · Haarlem-Hoogendoorn, M. · Hietbrink, J.
Type:article
Date:2004
Source:Sociaal bestek, 7/8, 66, 18-21
Identifier: 277137
Keywords: Workplace · Veilig en Gezond Werken · Nederland · Uitkeringsgerechtigden · Niet-actieven · Arbeidsbureaus · GAB · CWI · Werkpleinen · Gemeentelijk beleid · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · één-loket-model · CWI · SWI · SUWI · Algemene bijstandswet · ABW · Sociale verzekeringen · Sociale zekerheid · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV

Abstract

De vraag rijst wat de volgende partijen met elkaar gemeen hebben: CWI, UWV, ruim vierhonderd gemeenten, SVB, ako, PPI, BKWI, het coördinatiepunt ICT gemeenten, VNG, Divosa, het Inlichtingenbureau, Rinis, Gemnet, de Belastingdienst, IBG et cetera. Niet-ingewijden hebben moeite door de bomen het bos te zien, maar de genoemde bomen spelen alle een rol in de SUWI-(informatie)keten. Op papier staat de klant centraal en zijn de institutionele belangen van de uitvoerende partijen hieraan ondergeschikt. De praktijk blijkt echter weerbarstig. Op basis van hun ervaringen met het Inlichtingenbureau geven de auteurs een aantal kritische succesfactoren voor ketensamenwerking en -informatisering in de sociale zekerheid. Op landelijk niveau zou wellicht het BKWI als ketenregisseur kunnen fungeren. Maar het BKWI zou dan als agentschap rechtstreeks aangestuurd moeten worden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Of is het juist beter als de gemeenten de volledige regie over het gehele proces krijgen, ondersteund door een landelijke back office? Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2004,nr.7-8.