Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Factsheet Community dashboard sturen op wonen, zorg en welzijn naar een betere wijk

Author: Tak, E.C.P.M.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 867777
Keywords: Wonen · Zorg · Welzijn · Healthy for Life · Healthy Living · Life · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Een wijk verbeteren vraagt om een systematische aanpak. De beleidscyclus begint dan ook met ‘voorbereiding’. Het verzamelen van informatie vormt de basis voor (beleids-) maatregelen. Wat is de bevolkingsopbouw van mijn gemeente? Hoe is de gezondheidstoestand van bewoners in de diverse wijken? Welke voorzieningen zijn er, welke organisaties zijn er actief?