Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Openbaar bestuur moet en kan slimmer

Publication files not online:

Author: Vaas, F. · Kwakkelstein, T.
Type:article
Date:2004
Source:Openbaar bestuur, 10, 14, 7-9
Identifier: 277219
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit

Abstract

De eisen die aan het openbaar bestuur worden gesteld, nemen toe en de middelen nemen af. Op openbaar bestuur wordt bezuinigd als ware het 'maatschappelijke overhead'. Tegelijkertijd zullen met minder mensen meer diensten moeten worden geleverd. Dat kan door slimmer van ict gebruik te maken, werk­ processen beter te organiseren en personeel effectief in te zetten.