Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Resultaten van de gehouden enquete over het persen van mengvoeders in Nederland

Publication files not online:

Author: Hartgerink, L.
Type:article
Date:1976
Institution: Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO
Source:De Molenaar, 31, 79, 866, 868, 870, 872 en 874
Identifier: 541572
Keywords: Nutrition