Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werking van verticale ventilatiekanalen bij natuurlijke ventilatie in de hoogbouw en in de middelhoogbouw

Author: Ouden, H.P.L. den · Gids, W.F. de
Type:bookPart
Date:1974
Publisher: TNO
Institution: Instituut voor milieuhygiƫne en gezondheidstechniek TNO
Source:Klimaat, ventilatie, verwarming in woningen en gebouwen; 4e TNO-TVVL lezingendag, 7-23
Identifier: 273015
Keywords: Environment