Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Technologieradar Veiligheid 2014. Relevante technologische ontwikkelingen als input voor (kennis- en) innovatieagenda's

Author: Vliet, P.J. van · Smit-Rietveld, C.J.C. · Gelevert, H.F.B.F. · Hasberg, M.P. · Kernkamp, A.C.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Delft Brassersplein
Identifier: 520114
Report number: TNO 2014 R10864
Keywords: Safety · Safety and Security · Defence, Safety and Security · Operations Modelling Resilient Organisations · SBA - Strategic Business Analysis NO - Networked Organisations · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Het verbeteren van de veiligheid in Nederland is het hoofddoel van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Nationale Politie en hun partners binnen het veiligheidsdomein. Innovatie vormt een essentieel element in het verwezenlijken van deze missie en draagt bij aan het continu verbeteren van de efficiëntie en effectiviteit van de afzonderlijke veiligheidsorganisaties en hun onderlinge samenwerking. Technologische ontwikkelingen en vernieuwingen zijn daarbij van cruciaal belang en vormen het onderwerp van het project Technologieradar Veiligheid, dat door TNO in opdracht van de NCTV en de Nationale Politie is uitgevoerd. Dit rapport, dat de conclusies van TNO bevat, is één van de resultaten van het project. Het verschaft de lezer een overzicht van de technologische ontwikkelingen die voor de periode 2015 - 2019 als meest relevant zijn beoordeeld voor het verbeteren van de veiligheid in Nederland, in de vorm van een technologieradar. Het beschrijft – op hoofdlijnen – de relevantie en de mogelijke impact van deze technologieën voor het veiligheidsdomein en het stelt een aantal vervolgstappen voor. Het rapport dient daarmee als inspiratie- en voedingsbron voor de strategische innovatieagenda’s en onderzoeksprogramma’s van het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en de Nationale Politie.