Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voldoende greep op veiligheid? Benchmartk veiligheidscultuur in de Rijnmondregio

Author: Zwetsloot, G.I.J.M. · Bezemer, R.A.
Type:article
Date:2013
Source:Arbo, 1, 89, 34-35,37
Identifier: 469684
Keywords: Workplace · Safety · Culture · Business · Work and Employment · Healthy Living · Organisation · SHB - Safe & Healthy Business · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Bedrijven en overheidsinstanties hebben soms moeite met het identificeren van chronische veiligheidsissues. Op verzoek van DCMR bracht TNO de veiligheidscultuur in kaarr bij veertien BRZO-plichtige bedrijven in de Rijnmondregio. Conclusie: er is ruimte voor verbetering in bijna alle ond erzochte dimensies. Vakmedia