Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Nieuwe technologie en zelfmanagement: twee handen op één buik?

Publication files not online:

Author: Blanson Henkemans, O.A. · Otten, W. · Boxel, J. van · Hilgersom, M. · Rovekamp, T. · Alpay, L.
Type:article
Date:2011
Source:Kwailiteit in Zorg, 2, 22-26
Identifier: 746533
Keywords: Health · Healthy for Life · Healthy Living · Human · LS - Life Style · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Zelfmanagement wordt vaak in één adem genoemd met ondersteunende technologie, zoals telemonitoring of eHealth. Dit artikel biedt inzicht in de nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied. Deze ontwikkelingen gaan zeer snel. Voor het borgen van kwaliteit dient daarom aandacht uit te gaan naar hoe technologieën ondersteuning bieden aan het zelfmanagementsysteem en hun relatie met organisatie, taken, omgeving en gebruiker.