Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Sociaal-economische gezondheidsverschillen bij kinderen in de eerste twee levensjaren

Author: Herngreen, W.P. · Ouden, A.L. den
Type:report
Date:1993
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO
Identifier: 282045
ISBN: 90-6743-281-4
Report number: NIPG 93.074
Keywords: Health