Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voeding van mannelijke adolescenten : een onderzoek naar de voeding en voedingsgewoonten van ambachtsscholieren te Leiden

Author: Santema, S.
Type:dissertation
Date:1961
Publisher: Batteljee
Place: Leiden
Institution: TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
series:
Verhandelingen van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
Identifier: 76358
Keywords: Health · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer