Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Evaluatie van beweegwijs de speelpleinmethode

Publication files not online:

Author: L'Hoir, M.P. · Tetteroo, S. · Beltman, M. · Vlasblom, E.
Type:article
Date:2013
Source:Lichamelijke Opvoeding, 7, 45-47
Identifier: 524492
Keywords: Health · Spelen · Kinderen · Lichaamsbeweging · Healthy for Life · Healthy Living · Human · CH - Child Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Beweeg Wijs heeft tot doel bewegingsarmoede tegen te gaan en de psychosociale ontwikkeling van kinderen te bevorderen vóór, tijdens en na schooltijd. Het onderzoek wordt beschreven naar de werkzaamheid van Beweeg Wijs. In dit onderzoek hebben Beweeg Wijs basisscholen vragenlijsten opgestuurd gekregen om hun mening te geven over Beweeg Wijs. In dit artikel wordt het onderzoek beschreven en de resultaten gepresenteerd.