Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

TNO’s Dashboard Monitoring Duurzame Inzetbaarheid

Author: Wevers, C. · Kraan, K. · Geuskens, G. · Sanders, J.
Type:lecture
Date:2011
Publisher: Centraal Bureau van de Statistiek
Place: Den Haag
Source:Werk leeft! Structurele veranderingen in de arbeid. Nederlandse Arbeidsmarkt Dag 6 oktober
Identifier: 445026
Keywords: Workplace · Healthy Living · Organisation · PSC - Participation & Social Cohesion WH - Work & Health · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Duurzame inzetbaarheid van werkenden is te karakteriseren als het vermogen om gezond, vitaal en productief deel te nemen aan (betaalde) arbeid tot de pensioengerechtigde leeftijd. Deze bijdrage aan de Nederlandse Arbeidsmarktdag 2011 zet uiteen hoe de Duurzame Inzetbaarheid (DI) van werknemers en het DI-werkgeversbeleid in Nederland is te monitoren. Het hiervoor ontwikkelde ‘dashboard duurzame inzetbaarheid’ (figuur 1) omvat in een twintigtal indicatoren determinanten en effecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Aan de hand van het dashboard kunnen DI-profielen gemaakt worden waarmee groepen werknemers kunnen worden vergeleken op hun gemiddelde duurzame inzetbaarheid en de rol die werkgevers met hun beleid spelen bij het bevorderen daarvan, én waarmee vergelijkingen kunnen worden gemaakt tussen sectoren naar enerzijds duurzame inzetbaarheid van werknemers en anderzijds duurzame inzetbaarheidsbeleid van werkgevers. Als voorbeeld zijn in dit paper de DI profielen voor laagopgeleiden en voor de sectoren gezondheids- en welzijnszorg en financiële diensten uitgewerkt. Uit deze eerste DI profielen blijkt onder meer dat:De gezondheids- en welzijnsector heeft een relatief ongunstig duurzaam inzetbaarheidsprofiel. - De financiële dienstverlening daarentegen heeft een gunstig profiel waar het gaat om duurzame inzetbaarheid. - Laagopgeleiden minder gunstig scoren op vrijwel alle indicatoren van duurzame inzetbaarheid.