Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Preventie beroepsgebonden problematiek van het bewegingsapparaat : inventarisatie en beoordeling van in het veld bruikbare methoden voor het registreren van houdingen en bewegingen

Author: Douwes, M. · Dul, J.
Type:book
Date:1990
Publisher: DGA
Place: Voorburg
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 161318
ISBN: 9053070893
Report number: Ser. 4, S 91-2
Keywords: Workplace · Lichaamshouding · Lichaamsbeweging · Ergonomie · Mircheck · Bewegingsstoornissen · Methodologie · Arbeidsbelasting · Tijdstudie · Bewegingsstudies

Abstract

In dit literatuuronderzoek werd gekeken naar de beschikbaarheid van methoden ter registratie van houding en beweging, en de bruikbaarheid van deze methoden voor deskundigen in arbeidssituaties, om een schatting te kunnen maken van de fysieke belasting van werknemers ten behoeve van de evaluatie van mogelijke verbeteringen. Daartoe werd een inventarisatie gemaakt van verschillende methoden die in de ergonomie, sport en/of medische wereld worden toegepast om houdingen en/of bewegingen te registreren. De methoden zijn ingedeeld in: observatie door een deskundige (direct op de werkplek of indirect vanaf foto-, film- of videobeelden); handmatig opmeten vanaf foto-, film- of videobeelden; handmatig of elektronisch meten, waarbij de apparatuur in direct contact staat met het lichaam, zoals handmatig bediende en elektronische lengtemeters, goniometers en inclinometers, vormmeting (met de flexicurve). Tevens zijn de resultaten beschreven van een pilotonderzoek naar de validiteit van fotografie en observatie voor de registratie van houdingen.