Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werken aan gezondheid door innovaties in dataverwerking : achtergrondstudie bij het advies Patiënteninformatie : informatievoorziening rondom de patiënt

Author: Esmeijer, J. · Bakker, T. · Klauw, D. van der · Mooij, R. · Meeteren, N. van
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Identifier: 514773
Report number: R10368
Keywords: Health · Preventie · Welzijn · Zelfredzaamheid · Innovaties · Work and Employment · Healthy Living · Strategy & Policy Analysis Resilient Organisations · SP2 - Strategy & Policy 2 WHC - Work, Health and Care · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

De afgelopen jaren zijn verschillende technologische ontwikkelingen in gang gezet, die hebben geleid en zullen leiden tot betere, andere en krachtigere manieren van dataverwerking. Deze innovaties spelen ook een cruciale rol in de wijze waarop het denken over hoe gezondheid, functioneren, preventie, welzijn en zorg zich ontwikkelt en in de toekomst nog zal ontwikkelen. Er zijn nieuwe manieren om data te verzamelen en er worden door een veelheid aan sensoren en diensten ook nieuwe typen data verzameld. De manier waarop data worden opgeslagen en verwerkt is door de opkomst van cloud computing veranderd. Geavanceerde manieren om data te analyseren leveren nieuwe inzichten op. Hoewel de technologische ontwikkelingen indrukwekkend zijn te noemen, brengt de ‘dataficatie’ van de gezondheid en functioneren ook nieuwe vragen met zich mee. In deze achtergrondstudie kijken we naar de vraag: Welke technologische en sociale innovaties in het proces van dataverwerking kunnen bijdragen aan de verbetering van de gezondheid van burgers en de kwaliteit van de zorg en hoe kunnen deze plaatsvinden.