Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Schadelijke effecten van stoffen op voortplanting en nageslacht, anders dan via de inwerking op het erfelijk materiaal indien deze bekend is : een literatuurstudie

Author: Blijleven, W.G.H. · Dreef-van der Meulen, H.C. · Kodter, H.B.W.M. · Strijkel, A. · Zielhuis, R.L.
Type:book
Date:1989
Publisher: Min. SZW, Arbeidsinspectie DGA
Place: Den Haag
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
series:
Studie
Identifier: 162029
ISBN: 90-5307-004-4
Report number: Ser. 4, S 73
Keywords: Workplace · Nederland · Gevaarlijke stoffen · Voortplanting · Vruchtbaarheid · Onvruchtbaarheid · Teratogenese · Epidemiologie · Proefdieren

Abstract

Literatuuronderzoek is verricht naar mogelijke schadelijke invloeden op de voortplanting door chemische stoffen die in de arbeidssituatie gebruikt worden. Hierbij werd aandacht geschonken aan zowel de gevoeligheid van het mannelijk reproductiesysteem, als het vrouwelijk reproductiesysteem en de conceptus. Besproken worden de belangrijke aandachtspunten bij epidemiologisch reproductieonderzoek en reproductieonderzoek m.b.v. proefdieren, en de relevantie van dierproeven bij het vaststellen van risico's m.b.t. voortplanting en nageslacht bij de mens. Tot slot volgen samenvattingen van de schadelijke effecten van Chloropreen, PCB's, Dieldrin, Lindaan, 2,4-D en 2,4,5-T, organische oplosmiddelen, Ethyleenglycol, Formamide en N,N-dimethylformamide, Pentachloorphenol, en Vinylchloride op voortplanting en nageslacht.