Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Command in NEC : en experiment in genetwerkt werken

Author: Essens, P.J.D.M. · Bezooijen, B.J.A. van
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Carré, November, 32-36
Identifier: 92345
Keywords: Defence · collaboration · networks · teamwork · network centric operations · command and control

Abstract

De ontwikkeling van internet heeft geleid tot he tontstaan van nieuwe moglijkheden van militair optreden. met labeks als NCW en NEC wordt internationaal en nationaal gewerkt aan genetwerkte krijgsmacht. Internet-techniek moet helpen om de informatie snel en breed te verspreiden. commandanten moeten zo operationele situaties sneller kunnen beheersen en beinvloeden, sneller dan de tegenstander. Samen met wetenschappers en operators uit Nederland, Zweden en Canada hebben we ene experiment uitgevoertd om een beter beeld te krijgen van de eisen die genetwerkt werken stelt aan commandanten en operators