Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Wie kijkt er mee? Het Nieuwe melden - De impact van beeld

Attachments

Author: Vries, A. de · Menkhorst, M. · Vliet, P.J. van · Stavleu, J.M. · Bonte, C. · Schilder, C.
Type:report
Date:2018
Publisher: TNO
Identifier: 782942
Keywords: Informatics · Meldkamers · Beelden · Meldingen · Human & Operational Modelling Urban Mobility & Environment · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations SBA - Strategic Business Analysis · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Meldingen naar 112 en 0900-8844 worden nu nog telefonisch gedaan. Maar meldkamers in Nederland verwachten dat ze binnen vijf jaar met beelden uit meldingen zullen werken. Zegt een beeld meer dan duizend woorden, of resulteert beeld in een verkeerde weergave van een bepaalde situatie? Kan het tot verkeerde beslissingen leiden? In deze publicatie verkent TNO de impact van het melden met beelden door burgers bij meldkamers van hulpverleningsdiensten. Deze verkenning is een vervolg op de TNO publicatie van Het Nieuwe Melden veschenen in 2016. Hierin worden de nieuwe vormen van melden tot aan 2025 en die meldkamers op termijn drastisch kunnen veranderen, op een rij gezet. Zo is bijvoorbeeld het gebruik van apps om te communiceren met de meldkamer in opkomst. Daarom is het programma Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) nu bezig met de ontwikkeling van een 112 app. Ook op sociale media is allerlei informatie te vinden. Deze kanalen kunnen in de toekomst misschien gebruikt worden als meldkanaal. De sterk toenemende rol beeld in de maatschappij heeft als gevolg dat we alles vastleggen via de smartphone en andere devices. Foto’s, filmpjes en real-time video’s delen we via sociale media.