Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Directe toegankelijkheid van de mondhygiënist 2. Standpunten van mondhygiënisten en tandartsen [Direct access to the dental hygienist 2. Opinions of dental hygienists and dentists]

Publication files not online:

Author: Schuller, A.A. · Overbeek, K. van · Ooijendijk, W.T.
Type:article
Date:2006
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Nederlands tijdschrift voor tandheelkunde, 1, 113, 4-9
Identifier: 239067
Keywords: Health · Dental assistant · Legal aspect · Methodology · Patient referral · Standard · Statistics · Clinical Competence · Dental Hygienists · Dentistry · Dentists · Humans · Netherlands · Referral and Consultation

Abstract

In dit artikel worden de standpunten van in het veld werkzame mondhyginisten en tandartsen ten aanzien van de directe toegankelijkheid van de mondhyginist weergegeven. Een directe toegankelijkheid van de mondhyginist wordt door een groot deel van de mondhyginisten wenselijk geacht. De meeste tandartsen staan er echter sceptisch tegenover. Er bestaan verschillende meningen over welke soort verrichtingen uitgevoerd zouden kunnen worden, welke leeftijdsgroepen van patinten in aanmerking zouden komen, hoe de kwaliteit gewaarborgd kan worden, over de afbakening en verantwoordelijkheden van het professionele handelen en over de te volgen communicatielijnen.Meer inzicht in deze problematiek kan worden verkregen tijdens en na het uitvoeren van proefprojecten.Het zal geen probleem zijn om mondhyginisten te vinden die willen meewerken aan een proefproject.Wat de tandartsen betreft zal dit lastiger zijn.