Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Informatievoorziening die werkt!

Publication files not online:

Author: Kuijt-Evers, L. · Commissaris, D. · Cremers, A.
Type:bookPart
Date:2010
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Vaas, S.Oeij, P.R.A., Innovatie die werkt : praktijkvoorbeelden van netwerk-innoveren, 217-239
Identifier: 506722
ISBN: 978-90-5986-369-9
Keywords: Workplace · Organisation · SP - Sustainable Productivity · Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Op het gebied van informatievoorziening zijn vele innovaties mogelijk geworden door het steeds kleiner en goedkoper worden van processoren met geïntegreerde sensoren en de mogelijkheid om draadloos te communiceren. Voorbeelden zijn de PDA, de smartphone en laptop. Maar ook traditionele werkmiddelen, kleding of omgevingen kunnen intelligent worden gemaakt dankzij ingebouwde sensoren, en daardoor de gebruiker van informatie voorzien. Dat laatste noemen we ‘embedded intelligence’. Informatievoorziening via deze traditionele werkmiddelen kan ‑ door de snelle feedback die ze geven ‑ bijdragen aan de verbetering van productie- of dienstverlenende processen, aan het werk zelf (Het Nieuwe Werken), aan gezond en productief werken en aan leren op het werk. Echter, veranderingen die teweeggebracht worden door deze nieuwe technologie worden niet altijd zonder meer geaccepteerd. Dit is een belangrijk gegeven bij het ontwikkelen van technologische producten en bij het antwoord op de vraag: hoe zorgen we ervoor dat de technologische ontwikkeling van intelligente werkmiddelen werkt? Participatie van eindgebruikers in het ontwikkelproces blijkt cruciaal. We laten met diverse voorbeelden zien hoe ‘co-design’ en ‘co-creatie’ tijdens de ideeëngeneratiefase mogelijk zijn en hoe via ‘usability engineering’ eindgebruikers kunnen meedoen in de ontwikkelfase. Daarnaast gaan we in op specifieke ontwerpeisen voor intelligente werkmiddelen.