Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werken waar nodig. De praktijk van individueel roosteren in Nederland

Author: Pikkemaat, N. · Dalen, E.J. van
Type:article
Date:2010
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Arbo, 3, 16-20
Identifier: 425928
Keywords: Workplace · Arbeidsproductiviteit

Abstract

Individueel roosteren kan zowel werkgevers als werknemers voordelen opleveren. Werkgevers zoeken naar mogelijkheden om de arbeidscaopaciteit flexibel en optimaal te benutten. Werknemers willen hun privéomstandigheden en werktijden beter op elkaar afstemmen. Vakmedia