Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Maternale sterfte en ernstige maternale morbiditeit

Author: Zwart, J. · Monhangoo, A. · Rijninks-van Driel, G. · Buitendijk, S.E. · Roosmalen, R. van
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor Verloskundigen, 4, 34, 36-38
Identifier: 538641
Keywords: Health

Abstract

Peristat-II heeft, anders dan voor de andere Peristat-indicatoren, gegevens gegenereerd over maternale sterfte over een periode van twee jaar, namelijk 2003 en 2004. Het betreft hier weinig frequente uitkomsten, een factor 100 lager dan perinatale sterfte. Cijfers over een periode van twee jaar geven dan uiteraard een beter beeld. Voor het eerst werden ook gegevens gegene- reerd over maternale morbiditeit. Het betreft hier een eerste inventarisatie van beschikbare data, waarbij het op voorhand niet helemaal duidelijk is of de gerapporteerde resultaten goed vergelijkbaar zijn. Terughoudendheid is dan ook zeker geboden bij een poging de verschillende landen met elkaar te vergelijken. De Nederlandse gegevens gaan over het jaar 2005.