Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Training critical thinking for tactical command

Publication files not online:

Author: Bosch, K. van den · Helsdingen, A.S. · Beer, M.M. de
Type:article
Date:2003
Institution: TNO Technische Menskunde
Source:Proceedings HFM symposium on Advanced technologies for military training
Identifier: 12217
Keywords: Psychology Command and control Defence · tactical command · training · critical thinking · tactical command & control · decision making · scenario-based training · military

Abstract

Dubbeldenk is een geschikte methode voor training en tactische commandovoering als deze is ingebed in een sepcifiek domein, leerlingen voldoende kennis van dit domein hebben en wordt aangeleerd in een eenvoudige trainingsomgeving.