Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Kwantificering van de effectiviteit van maatregelen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen, Fase 1: kwantificeren van aantallen gewonden

Author: Trijssenaar, I.J.M. · Horst, M.J. van der · Simons, M. · Sterkenburg, R.P. · Raben, I.M.E.
Type:report
Date:2011
Publisher: TNO
Place: Utrecht
Identifier: 445114
Report number: TNO-060-UT-2011-01712
Keywords: Safety · Built environment · Earth & Environment Mechatronics, Mechanics & Materials · UES - Urban Environment & Safety WS - Weapon Systems · EELS - Earth, Environmental and Life Sciences TS - Technical Sciences

Abstract

Het doel van de studie (fase 1) is het ontwikkelen van een methodiek waarmee de ernst van het letsel en het aantal gewonden berekend kunnen worden ten gevolge van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om het opstellen van rekenregels. Het project heeft geresulteerd in een voorstel voor rekenregels voor explosie-, brand- en toxisch letsel, die uitkomsten van bestaande letselmodellen vertalen in triageklassen en de mate van zelfredzaamheid. De ontwikkelde methodiek sluit aan bij de risicoanalysemethodieken in het kader van externe veiligheid en de voorbereiding op de rampenbestrijding. Het rapport is bedoeld voor deskundigen op het gebied van letselmodellering, externe veiligheid en verantwoording groepsrisico. Het project is uitgevoerd door TNO, NIFV en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. In het vervolg van het project wordt een uitwerking voorzien van zelfredzaamheid bevorderende maatregelen en repressieve maatregelen.