Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Natuurlijke ventilatie wint aan populariteit

Publication files not online:

Author: Knoll, B.
Type:article
Date:1999
Institution: TNO Bouw
Source:GAWALO, Mei, 5, 11, 40-43
Identifier: 329581
Keywords: Climate

Abstract

De huidige markt vraagt om verbeterde ventilatiesystemen. Daarnaast stelt de overheid strengere eisen aan arbeidsomstandigheden, energieprestaties en milieuzorg. Dit was aanleiding voor TNO en Brakel Atmos, leveranciervan ventilatie-systemen, om samen te gaan werken aan de ontwikkeling van een systeem voor Geregelde Natuurlijke Ventilatie (GNV). Ing. Bas Knoll van TNO Bouw legt uit wat GNV inhoudt en wat de opmars van natuurlijke ventilatie volgens hem betekentvoor de installatiebranche