Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mondgezondheid, een leven lang : een onderzoek naar de potentiële effectiviteit van interventies ter bevordering van de mondgezondheid van ouderen in Nederland

Author: Verlinden, D.A. · Schuller, A.A. · Verrips, G.H.W.
Type:report
Date:2014
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 520656
ISBN: 978-90-5986-450-4
Report number: TNO 2014 R11441
Keywords: Health · Mondgezondheid · Tanden · Gebit · Healthy for Life · Healthy Living · Behavioural Changes · LS - Life Style · ELSS - Earth, Life and Social Sciences