Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Voeding en voedingstoestand van schoolkinderen en een groep jonge arbeiders te Leiden (1950-1951)

Author: Fischer, A. · Bazuin, J.G. · Meulen-van Eysbergen, H.C. van der · Nass, C.A.G.
Type:book
Date:1953
Publisher: Stenfert Kroese
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
series:
Verhandelingen van het Nederlands Instituut voor Praeventieve Geneeskunde
Identifier: 45925
Keywords: Nutrition · Medicine · Geneeskunde · Physiology · Fysiologie · Health · Gezondheid · Dietetics · Voedingsleer · Pathology · Werknemers · Arbeiders