Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Vaarwel! Wees welkom! : over het uitgestelde afscheid van de onderkant van de arbeidsmarkt

Author: Haan, H.F. de · Smit, A.A.
Type:report
Date:1999
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Arbeid
Identifier: 168899
ISBN: 9063651813
Keywords: Workplace · Nederland · Onderkant van de arbeidsmarkt · Additionele arbeid · Creatie van arbeidsplaatsen · Overheidssteun · Subsidies · CWI · Arbeidsbureaus · Raden voor de arbeidsmarkt · GAB · Gemeentelijke sociale dienst · GSD · Uitvoeringsorganen sociale verzekeringen · UVI · UWV · Gehandicapten · Arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen

Abstract

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar enkele structurele kenmerken van de onderkant van de arbeidsmarkt dat door TNO Arbeid in de afgelopen twee jaar is verricht. Het onderzoek heeft bestaan uit een aantal deelprojecten met de volgende thema's: toegankelijkheid; productiviteit; interne mobiliteit; succesfactoren en knelpunten bij de creatie van gesubsidieerde arbeid; bedrijven en intermediaire organisaties (arbeidsbureau, gemeentelijke sociale dienst, uitvoeringsinstelling sociale zekerheid); arbeidsgehandicapten. Het accent heeft gelegen op de vraagkant van de arbeidsmarkt: de laaggeschoolde werkgelegenheid bij bedrijven en instellingen. Op basis van dit onderzoek worden in het laatste hoofdstuk beleidsaanbevelingen gedaan of agendapunten aangereikt voor de meest betrokken actoren: bedrijven, branche-organisaties, sociale partners, intermediaire organisaties, de overheid, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en de wereld van beleidsonderzoek en advies.