Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Ergonomie rendeert!

Author: Koningsveld, E.A.P.
Type:article
Date:2009
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Tijdschrift voor ergonomie, 4, 34, 5-11
Identifier: 279154
Keywords: Ergonomics · Arbeidsproductiviteit · Kosten-baten analyse · Organisatiebeleid · Ergonomie

Abstract

In het vorige nummer van het Tijdschrift voor Ergonomie schreven Heinrich en Bongers een heldere bijdrage over de bedrijfskundige meerwaarde van investeren in ergonomie. Ze presenteerden onder meer een model voor de netto kosten van ergonomische interventies. Een generiek rekenmodel om het rendement van ergonomische verbeteringen te bepalen is er nog niet. Het is ook niet aannemelijk dat dit er snel zal komen. In de adviespraktijk is er echter veel mogelijk. www.humanfactors.nl