Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Cybersecurity en Risicomanagement

Author: Smulders, A.C.M.
Type:article
Date:2011
Source:Intercom, December, 4, 40, 50-51
Identifier: 444980
Keywords: Safety · Cybersecurity · Risk management · Information systems · Information infrastructures · Information Society · Communication & Information · ISEC - Information Security · TS - Technical Sciences

Abstract

Waarom is de huidige aanpak niet geschikt voor de problematiek van de toekomst? Dynamisch risicomanagement is een van de termen die met het opkomen van de aandacht voor cyberspace steeds prominenter naar voren komt. Dat er een noodzaak is voor dynamisch risicomanagement is eenvoudig te verklaren. De dynamiek van het cyberdomein is vele malen groter dan de dynamiek die we kennen in de fysieke wereld. Deze dynamiek wordt versterkt door behoefte aan flexibiliteit in samenwerkingsverbanden, snelheid van ontwikkelingen in het cyberdomein en toenemende vraag naar inter-connectie tussen informatiestromen, informatiesystemen en infrastructuren