Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Project "verandering van spijs" : deelrapportage 1 : Opzet van het project

Author: Nauta, A. · Piek, P. · Wolk, J. van der · Heemskerk, F.
Type:report
Date:2007
Publisher: TNO
Place: Hoofddorp
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Identifier: 275292
Report number: APRO/2007.198/11410
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Gezondheidszorg · Volksgezondheid · Hulpverlening · Maatschappelijke dienstverlening · Oudere arbeidskrachten · Sectorale mobiliteit · Carriereplanning · Loopbaanplanning · Personeelsbeleid · Sociaal ondernemingsbeleid · Projektorganisatie · Methodologie

Abstract

In opdracht van het ministerie van SZW, is het project ‘Verandering van spijs doet Eten’ uitgevoerd. Daarin is samengewerkt met diverse organisaties uit de sectoren zorg en welzijn. Via het project wordt beoogd, antwoord te geven op o.a. de volgende vragen: 1. Welke factoren bevorderen of belemmeren loopbaantransities van (oudere) werknemers naar, tussen, binnen en vanuit de sectoren zorg en welzijn? 2. Welk soort loopbaanbegeleiding helpt (oudere) werknemers om een loopbaantransitie te maken vanuit of naar een andere sector, branche of functie? 3. Hoe ziet de ‘optimale loopbaanbegeleiding’ eruit als daarin de inzichten uit kernvragen 1 en 2 zijn verwerkt? 4. Hoe kan deze ‘optimale loopbaanbegeleiding’ succesvol geïmplementeerd worden in pilots in de sectoren zorg en welzijn. In een literatuuronderzoek is nagegaan welke factoren loopbaantransities belemmeren en bevorderen. Empirisch onderzoek bij circa 15 organisaties heeft onderzocht wat de praktijk is van de loopbaanbegeleiding. Vragenlijstonderzoek bij 1050 (ex-)werknemers in de sectoren zorg en welzijn. Het resultaat van dit drieledige onderzoek moet inzicht geven in determinanten van succesvolle loopbaantransities en materiaal opleveren voor projectfase: -implementeren van ‘optimale loopbaanbegeleiding’ binnen 4 pilots.