Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Multidisciplinair samenwerken voor veiligheid? Kijk eens in MIRROR!

Author: Koning, L. de · Buul-Besseling, K. van · Hemert, D.A. van · Huis in 't Veld, M.M.A. · Dongen, C.J.G. van · Paulissen, R.T.
Type:report
Date:2012
Publisher: TNO ; Multidisciplinair interactie raamwerk (MIRROR)
Identifier: 480008
Keywords: Safety · Coordination · Multidisciplinary teams · Training · Interaction · Multi-team systems · Vital infrastructure · Liaisons · Defence, Safety and Security · Human · HOI - Human Behaviour & Organisational Innovations · BSS - Behavioural and Societal Sciences

Abstract

Verschil in expertise van leden in een crisisteam heeft invloed op welke informatie mensen waarnemen (aandacht) en hoe mensen deze informatie interpreteren. Hierdoor kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan. Daarnaast zijn er ook nog andere factoren die de samenwerking beïnvloeden, zoals verschillende belangen en tijdsdruk. Het is belangrijk dat deze crisisteamleden inzicht hebben in hoe MIRROR-factoren hun eigen gedrag, het gedrag van de ander en het teamproces beïnvloeden en hoe ze erop in kunnen grijpen. Dit zorgt uiteindelijk voor beter geïnformeerde en breder gedragen beslissingen. Dit boekje beschrijft de MIRROR-factoren op een aantrekkelijke manier door gebruik te maken van visualisaties en praktijkvoorbeelden. MIRROR is het resultaat van een project dat binnen het programma Flood Control 2015 is uitgevoerd. Een vervolgstap is het ontwikkelen van een trainingsmodule die eind 2012 gereed zal zi