Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Overgewicht en obesitas bij jonge kinderen (0-4 jaar): Gedrag en opvattingen van ouders [Overweight and obesity in preschool children (0-4 years): Behaviour and views of parents]

Publication files not online:

Author: Boere-Boonekamp, M.M. · L'Hoir, M.P. · Beltman, M. · Bruil, J. · Dijkstra, N. · Engelberts, A.C.
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Kwaliteit van Leven
Source:Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 6, 152, 324-330
Identifier: 240655
Keywords: Health · Behavior · Beverage · Bivariate analysis · Child care · Controlled study · Education · Exercise · Family · Health center · High risk behavior · High risk population · Major clinical study · Meal · Milk · Mother · Multivariate analysis · Nursery · Nutrition · Parental attitude · Preschool child · Questionnaire · Social security · Toddler · Beverages · Child Nutrition Physiology · Child, Preschool · Cross-Sectional Studies · Female · Health Behavior · Humans · Infant · Leisure Activities · Life Style · Male · Obesity · Overweight · Parents · Risk-Taking · Television

Abstract

Doel. Beschrijven van risicogedrag en opvattingen over voeding, beweging en opvoeding in gezinnen met jonge kinderen, in relatie tot specifieke risicogroepen voor overgewicht.