Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Baan, loopbaan, levensloop : inzetten op duurzaamheid, inzetbaarheid en combineerbaarheid

Author: Korver, T. · Gründemann, R.
Type:article
Date:2004
Institution: TNO Preventie en Gezondheid
Source:Arbo, spec. mrt, 2, 4-7
Identifier: 277050
Keywords: Workplace · Arbeidsparticipatie · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Kostwinner · Carriere · Loopbaan · Promotie · Part-time arbeid · Deeltijdarbeid · Ziekteverzuimbeleid · Leeftijdsopbouw · Leeftijd · Vergrijzing

Abstract

De omschakeling van een kostwinnerssamenleving naar een samenleving met geïndividualiseerde arbeidsparticipatie is een langdurig proces. De omschakeling in Nederland is deels bereikt - overigens zonder veel beleidsinspanningen! - en deels ook niet. Nederland staat bekend als de enige "anderhalf-economie" ter wereld. Daar zijn we trots op. Is dat terecht?