Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Enkele aspecten van het stijgend ziekteverzuim IV : verzuimbehoefte en beleidsimplicaties

Author: Philipsen, H.
Type:article
Date:1967
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Source:Mens en onderneming, 3, 21, 178-189
Identifier: 406519
Keywords: Workplace · Ziekteverzuim · Werknemers