Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Effects of a software update on NOx emissions and performance of a VW Polo

Author: Indrajuana, A.P. · Gijlswijk, R.N. van · Ligterink, N.E. · Smokers, R.T.M.
Type:report
Date:2019
Publisher: TNO
Place: Den Haag
Identifier: 867179
Report number: TNO 2019 R10541
Keywords: Emission · Mobility & Logistics · Urbanisation

Abstract

Volkswagen heeft de software van enkele typen Euro 5 voertuigen bijgewerkt, met het doel om een illegale zogenaamde defeat device te verwijderen. In de media werden in 2018 zorgen geuit over mogelijke negatieve effecten van deze software-update op prestaties, brandstofverbruik en onderhoud van de betreffende voertuigen. Om antwoord te kunnen geven op vragen hierover uit de Tweede Kamer1, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat TNO gevraagd het effect van de software-update te evalueren aan een voertuig dat door TNO in de praktijk gemonitord werd. TNO heeft op het betreffende voertuig, een Euro 5 VW Polo 1.2TDI, een NOx-monitoringssysteem geïnstalleerd, waarmee zowel voor als na de software-update informatie is verzameld over emissies, gebruik en prestaties van het voertuig. Het gedrag van de VW Polo is onderzocht onder normale dagelijkse omstandigheden gedurende een periode van twee jaar, op het gebied van: ‐ De uitstoot van NOx uit de uitlaat; ‐ brandstofverbruik en CO2-emissie; ‐ motorvermogen en -koppel.