Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Arbeidsparticipatie gedeeltelijk arbeidsgeschikten in kleine bedrijven : klein gebrek geen bezwaar

Publication files not online:

Author: Reijenga, F. · Evers, G.
Type:article
Date:2002
Source:Maandblad reïntegratie, 9, 2, 37-41
Identifier: 276799
Keywords: Workplace · Beroepsrehabilitatie · Nederland · Reintegratie · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsvoorzieningsorganisatie · UWV · Werkbedrijf · Vaststelling arbeidsgeschiktheid · Midden-en kleinbedrijf · Vacatures · Vraag op de arbeidsmarkt

Abstract

De Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (COWI) heeft voor het Servicepunt Arbeidsmarkt MKB een onderzoek laten verrichten naar de knelpunten, behoeften en mogelijkheden van brancheorganisaties om het hun leden gemakkelijker te maken gedeeltelijk arbeidsgeschikt personeel aan te trekken en te behouden. Het artikel gat in op de resultaten van het onderzoek. Bij het midden- en kleinbedrijf zijn veel vacatures, die niet of moeilijk te vervullen lijken. Disability management door de brancheorganisatie zou knelpunten kunnen wegnemen.