Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Mobiliteit, mens en techniek

Publication files not online:

Author: Arem, B. van · Horst, A.R.A. van der
Type:article
Date:2008
Institution: TNO Defensie en Veiligheid
Source:Conceptueel, febr
Identifier: 19417
Keywords: Traffic Simulation · traffic · road design · driving behaviour · speed · in-vehicle information systems · driving simulator

Abstract

De mobiliteit van personen en goederen is onmisbaar binnen ons dagelijks leven en maatschappij. In Nederland nemen 7 miljoen personenauto's ruim 80% van onze verplaatsingen voor hun rekening. Zo'n 60% van de goederen wordt over de weg vervoerd en 30% over het water. Berekeningen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voorspellen een toename van 20% van het personenvervoer en tot 80% van het goederenvervoer tussen 2000 en 2020.