Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Handboek Mentorwijs: een training voor leidinggevenden van kwetsbare medewerkers

Author: Hazelzet, A.M. · Ven, H.A. van de · Wolff, M.S. de · Eversen, F. · Wal, J. van der · Andriessen, S.
Type:report
Date:2017
Publisher: TNO
Place: Leiden
Identifier: 762939
Report number: TNO 2017 R17031
Keywords: Workplace · Arbeidsgehandicapten · Arbeidsmarkt · Training · Handboek · Werknemers · Work and Employment · Healthy Living · Life · SP - Sustainable Productivity and Employability CH - Child Health · ELSS - Earth, Life and Social Sciences

Abstract

Werk is voor bijna iedereen belangrijk. Werken betekent: je nuttig voelen, structuur in je leven, iets bijdragen, en onder de mensen komen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is werken helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het gaat hierbij om mensen met een (licht) verstandelijke beperking (LVB), psychisch kwetsbare mensen, mensen met een lichamelijke handicap, met onvoldoende opleiding en/of een leerachterstand, en langdurig werkzoekenden. Ze worden ook wel aangeduid als kwetsbare medewerkers. Juist kwetsbare medewerkers hebben baat bij werk. In de regel hebben kwetsbare medewerkers wat extra begeleiding nodig bij hun werkzaamheden. Deze dagelijkse begeleiding kan heel goed door meewerkende leidinggevenden op de werkvloer gegeven worden. Mentorwijs is een training die zich richt op deze leidinggevenden op de werkvloer. Het doel van de training Mentorwijs is het ontwikkelen en versterken van die specifieke kennis, houding en vaardigheden bij de leidinggevenden die zij nodig hebben om de juiste begeleiding te geven aan hun kwetsbare medewerkers. Leidinggevenden zitten misschien niet direct te wachten op een extra training of cursus. Daarom is Mentorwijs een compacte training, met een prettige afwisseling tussen theorie en praktijk.