Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Jongeren in de bouw : een onderzoek onder jongeren die als timmerman of metselaar in de bouw werken

Author: Gründemann, R.W.M. · Hoolboom, H. · Valk-Kolff, M.E
Type:report
Date:1979
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 268386
Keywords: Workplace