Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

Werken in de toekomst

Author: Samwel, D.
Type:article
Date:2007
Source:TNO magazine, juni, 10-11
Identifier: 156361
Keywords: Workplace · Vrouwenarbeid · Vergrijzing · Leeftijd · Leeftijdopbouw · Arbeid · Arbeidsmarkt · Werkgelegenheid · Arbeid door migranten · Arbeidsmarktpositie · TNO · Futurologie

Abstract

De invalshoek van het het onlangs gehouden congres Werken in de Toekomst was luisteren naar en discussiëren met professionals en geen onderzoeksresultaten presenteren. De bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van drie kennisinvesteringsprogramma's die onlangs bij TNO Kwaliteit van Leven zijn afgerond. De opzet was om de betrokkenheid tussen TNO-adviseurs en hun relaties te vergroten en om gezamelijk over toekomstige vraagstukken te buigen. De hele dag ging het over arbeid in 2020. Er werd gediscussieerd over vragen als: is de toenemende vergrijzing een levensgroot probleem, of betekent het juist een oplossing voor het gebruik aan arbeidskrachten. Of zijn het juist vrouwen die de krapte op de arbeidsmarkt opvangen? Moeten sommige kwesties, zoals de moeilijke positie van allochtonen op de arbeidsmarkt, vanuit 2020 bekeken worden of zijn het juist ontwikkelingen die vanuit het heden naar mogelijke toekomstscenario's moeten leiden.