Repository hosted by TU Delft Library

Home · Contact · About · Disclaimer ·
 

De WEBA-methodiek : een instrument voor het beoordelen van kwaliteit van de arbeid

Attachments

Type:report
Date:1990
Publisher: TNO
Place: Leiden
Institution: Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO
Identifier: 161233
Report number: 90.060
Keywords: Workplace · Humanisering van de arbeid · Kwaliteit van de arbeid · Onderzoek naar welzijn · Methodologie · Arbeidsomstandighedenwet · Arbowet · Nederland

Abstract

Deze studie behandelt een nieuwe methodiek voor het beoordelen van de kwaliteit van de arbeid. De studie is uitgevoerd door de Projectgroep WEBA, in opdracht van het Directoraat Generaal van de Arbeid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de ontwikkeling van de methodiek is voortgebouwd op het welzijnsgedeelte van het ASA-instrument. Aanleiding vormde de operationalisatie van de welzijnsbepalingen in de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. De WEBA (WElzijn Bij de Arbeid)-methodiek, onderscheidt zich in een aantal opzichten van reeds bestaande instrumenten en benaderingen voor het beoordelen van kwaliteit van de arbeid. Deze methodiek beoordeelt de kwaliteit van de arbeid in termen van welzijnsrisico's (stressrisico's en leerkansen). De studie bevat een bijlage, waarin een voorbeeld van een toepassing van de WEBA-methodiek in grote lijnen uiteen wordt gezet.